మంచాన్ని ఇలా వాడితే దరిద్రం పట్టుకుంటుంది…

మనలో చాలామంది తెలిసో, తెలియకో, పోరపాటుగానో కొన్ని పనులు చేస్తారు, వాటి వలన ఐశ్వరం ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోతుంది. కొంతమంది రాత్రి పడుకునే ముందు దేవుడి పుస్తకాలను చదువుకుని వాటిని తలగడ క్రింద పెట్టుకుని పడుకుంటారు. అంతేకాకుండా దేవుడి ఫొటోలను, దేవుడి బిళ్లలను కూడా తలక్రింద పెట్టుకుంటారు. అలా తలగడ క్రింద పెట్టుకుని పడుకుని, ప్రొద్దున్న లేవగానే వాటిని తీసి కళ్ళకద్దుకుంటారు. ఇది చాలా తప్పుడు పని, మంచం ఎప్పుడూ కూడా యోగ,భోగ స్థానమే గాని అది […]

బంగారుపద్మంలో అవతరించిన పద్మావతి, లక్ష్మీదేవి ఒక్కరేనా?

ఏడుకొండలవాడా వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా అంటూ ఆ స్వామిని తలుచుకున్నా, తిరుమల వెళ్ళినా కూడా ఆ స్వామీ తో పాటు మనకు పద్మావతి దేవి, లక్ష్మీదేవి గుర్తుకువస్తారు. కొండమీద వెంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించుకున్న తరవాత, కొండ క్రింద ఉన్న పద్మావతి అమ్మవారిని తప్పక దర్శించుకోవాలి. తిరుమల వెళ్ళినవారు చాలా మంది హడావిడిగా ఒక రోజులో ఆ వేంకటేశ్వరుని దర్శించుకుని రిటర్న్ బయలుదేరిపోతారు. ఆ తండ్రిని దర్శించుకున్న తరవాత, అమ్మను తప్పకుండా దర్శించుకుని, ఆమెకు మనబాధలను విన్నవించుకుని, నమస్కరించుకుని రావాలి. […]

8 శనివారాలు ఖచ్చితంగా ఇలా చేస్తే… దోషాలన్నీ పోయి, అనుకున్న పనులు జరుగుతాయి…

శనివారం అనగానే గుర్తుకువచ్చే దేవుడు, ఆ కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి. అలాగే ఆపదలు రాగానే ఆదుకొమ్మని అడిగేది, ఆ ఆపదమోక్కులవాడినే. మన జీవితంలో శని దేవిని ప్రభావం వలన ఎన్నో కష్టాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాము. ఆయన ప్రభావం మనల్ని ఎక్కువగా బాధించకుండా ఉండాలంటే, వెంకటేశ్వరస్వామికి ప్రతినిత్యం పూజలు చెయ్యాలి. ఆ శ్రీనివాసుని కృప మనపై ఉంటె మనకి ఎలాంటి దోషాలు రావు. ఏడుకొండలవాడి దయతో పాటు, శనిదోషం కూడా పోవాలంటే 8 శనివారాలు ఖచ్చితంగా ఇలా చేయాలి. ఒకవేళ ఆడవాళ్ళు చేస్తే… […]